5.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları (ADA Yayınları) ---- 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları (Dörtel Yayınları)---- 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları(Mevsim Yayınları) --- 6.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı--- 8.Sınıf Türkçe Yıldırım Yayınları Çalışma Kitabı----8.Sınıf Semih Ofset İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı---7.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı --7.Sınıf Ada Matbaacılık Matematik Ders Kitabı---8.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları (DÖRTEL Yayınları) Güncellendi -- KİTAP CEVAPLARINA SAĞDAKİ MENÜDEN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve geri kalmış ülkeler

Geri Kalmış Ülkelerin Ortak Özellikleri
1 Geri kalmış ülkeler; sanayileşememiş, nüfusunun büyük bölümü tarımda çalışan ülkelerdir Yoksul ülkelerdir Ülke nüfusun büyük bölümü köylerde yaşarKentleşme oranı düşüktür Kişi başına yıllık milli gelir, çoğunlukla 2000 doların altındadır
2 Eğitim hizmetleri,
3 Sağlık hizmetleri,
4 Beslenme imkanları,
5 Barınma hizmetleri yetersizdir
6 İç göç ve dışarıya göç fazladır
7 Geri kalmış ülkelerin nüfus piramidi üçgene benzer
8 Geri kalmış bir ülkede nüfus kırda yoğunlaştığı için doğum oranları fazladır
9 Sağlık hizmetleri yetersiz olduğundan, bebek ve çocuk ölümleri fazladır
10 Gene olumsuz sağlık koşulları nedeniyle, ortalama yaşam süresi kısadır Yaşlı nüfus oranı düşüktür
11 Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, eğitim hizmetleri ve beslenme şartları yetersizdir
12 Çocuk ve genç nüfus, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur

Gelişmekte Olan Ülkelerin Ortak Özellikleri
1 Tarımda makineleşmenin artması ve kentte sanayileşme ve dolayısıyla iş imkanları köyden kente göçü artırmaktadır
2 Ülke sanayileşmektedir
3 Tarımsal nüfus ve dolayısıyla kır nüfusu her geçen gün azalmaktadır
4 Nüfusun büyük bölümü bir veya daha fazla kentte yoğunlaşmıştır Kentleşme hızlanmıştır
5 Ülkenin gelişmesine bağlı olarak, kentlerde; hastane, okul, konut imkanı fazlalaşmış sağlık, eğitim, barınma şartlarında, düzelme görülmektedir
6 Ülke nüfusu, doğal artış ile bir süre daha artar Kentleşme hızlandıkça doğum oranı da zamanla azalır, ayrıca bebek ölümlerinde azalma ve ortalama yaşam süresinde artış söz konusudur Bunlarda ülke nüfusunu artıran diğer nedenlerdir
7 Gelişmekte olan ülkelerin nüfus piramidi üçgen şeklinden çok çan eğrisine benzemeye başlamıştır
8 Gelişmekte olan ülkelerde, doğum oranlarında azalma dikkat çeker (Tunus, 2000)
9 Ortalama yaşam süresi artmıştır Ülkenin nüfus piramidinde artık 60 yaş sonrası, önemli bir orana sahiptir
10 Orta yaş ve yaşlı nüfus, genç nüfusa göre oransal olarak artmaya başlar (Brezilya, 2000)
11 Ülke geliştikçe, nüfus piramidi de, gelişmiş ülkelere özgü olan çan eğrisi şekline dönüşür 

Gelişmiş Ülkelerin Ortak Özellikleri
1 Gelişmiş ülkelerde, nüfusun büyük bölümü sanayi sektöründe ve hizmet sektöründe çalışır
2 Tarımda çalışan nüfus ortalama olarak % 2 - % 5 oranındadır Tarımsal üretim fazladır
3 Eğitim, sağlık, altyapı, barınma hizmetleri oldukça gelişmiştir
4 Kent nüfus oranı % 95 civarındayken, kır nüfusu % 5 civarındadır
5 Ülke içi nüfus hareketleri, yani iç göç çok düşük oranlardadır
6 Dış göç alımı, ülke dışına göç verme oranından çok daha fazladır
7 Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer
8 Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır Ortalama yaşam süresi fazladır
9 Doğal nüfus artış hızı düşüktür
10 Zengin ülkelerdir
11 Nüfusun yaşlanması söz konusudur
12 Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur
13 Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidinde 80’li, 90’lı yaş grupları önemli bir yer tutar
14 Gelişmiş bir ülkede piramidin tabanı ile önceki dönemler arasında pek bir değişim yoktur Ülkenin özel şartlarına göre, doğumlarda önemsiz miktarlarda artış yada azalış görülebilir (Belçika, 2000)
15 Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok azdır
16 Ortalama yaşam süresi fazladır
17 Nüfusun doğal artış hızı düşüktür
18 Toplam nüfusunun önemli bir bölümünü orta yaş ve yaşlı nüfus grubu oluşturur
19 Gelişmiş bir ülkede piramidin yaşlı nüfusu gösteren üst kısımları geniş sayılabilecek bir biçimdedir
20 Gelişmiş ülkelerin nüfus piramidi çan eğrisine benzer

KONU İLE İLGİLİ TAVSİYELER: Gelişmiş ülkedeki pozitif özellikler geri kalmış ülkede tam tersidir.Bu noktadan yola çıkarak çalışma yaparsanız kafanız fazla karışmaz.Kendinize iki ülke belirleyin gelişmiş ve geri kalmış olsun sonrada bu iki ülkenin nüfus özellikleri sizce nasıl olur düşünmeye çalışın işi bir oyun noktasına dökebilirsiniz.Örnek İngiltere gelişmiş bir ülke olarak doğum oranları az,nüfus artış hızı düşük gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahip,aile planlaması uygulanan,eğitim seviyesi yüksek,yaşam standartları iyi olduğundan insan ömrü uzun ,bağımlı (çocuk) nüfus az üreten aktif nüfus fazla,sağlık hizmetleri iyi olduğu için bebek ölümlerinin az olduğu,göç alan bir ülkedir diye belirlenebilir.
Şimdi zıt özellikte bir ülke olarak afganistan seçilerek tersi değerlendirmeler yapılabilir.Sorular karşınıza çıktığı zaman hemen bu karşılaştırmadan yola çıkarak gelişmiş ve geri kalmış ülkenizi belirleyip daha doğru ve sağlıklı yorumlar yapabilirsiniz

Yine dikkat edilmesi gereken hususlardan bazılarıda piramitlerde tabanda daralma varsa bu ülkede doğumlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor yorumu yapılabilirTabanda genişleme nüfus arttırmaya çalışılıyor anlamındadırOrta bölümlerde meydana gelen şişmeler yada çekilmeler o dönem için ya göç alınmış yada verilmiş yada savaş yada doğal afetden dolayı bir nüfus kaybına uğramıştır şeklinde yorumlanabilir


Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve geri kalmış ülkeler,Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve geri kalmış ülkelerin ortak özellikleri,Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve geri kalmış ülkeleriz özellikleri,Gelişmiş ülkelerin özellikleri,gelişmekte olan ülkelerin özellikleri, geri kalmış ülkelerin özellikleri

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder