5.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları (ADA Yayınları) ---- 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları (Dörtel Yayınları)---- 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları(Mevsim Yayınları) --- 6.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı--- 8.Sınıf Türkçe Yıldırım Yayınları Çalışma Kitabı----8.Sınıf Semih Ofset İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı---7.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı --7.Sınıf Ada Matbaacılık Matematik Ders Kitabı---8.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları (DÖRTEL Yayınları) Güncellendi -- KİTAP CEVAPLARINA SAĞDAKİ MENÜDEN ULAŞABİLİRSİNİZ!

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Sayfa 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 Cevabı (MEB Yayınları)

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları (MEB Yayınları) cevaplarını ridkes.blogspot.com aracılığıyla kolayca temin edebilirsiniz. 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları (MEB Yayınları) aynı şekilde çözümünü bulamadığınız etkinliklerin çözüm yollarını bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Cevapları (MEB Yayınları) Sayfa 101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ve diğer Ders kitabı sayfalarına ve diğer birçok kitabın etkinlik çözümlerine sayfamızdan göz atabilirsiniz. 

5. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Sayfa 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 Cevabı (MEB Yayınları)

Devlet Denetleme Kurulunun görevleri ne­lerdir?
Bakanlar Kurulu kimlerden oluşur?
>   Başbakan ve bakanlardan oluşur.
Tüm kamu ve kuruluşlarında ve sermayesi­nin yarısından fazlasına bu kurum ve kuru­luşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşla­rında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.
Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dı­şında olan kurumlar hangileridir?
>   Silahlı kuvvetler ve yargı organlarında de­netleme yapamaz.
Başbakan nasıl göreve gelir?
TBMM üyeleri arasından cumhurbaşkanın­ca atanır.
Bakanlar nasıl göreve gelir?
Meclis içinden ya da dışından başbakan ta­rafından seçilirler, başbakanın önerisi üze­rine cumhurbaşkanı tarafından atanırlar.
Bakanlar ne zaman göreve başlar?
>   Güvenoyu almak için adi çoğunluk yeterli­dir.

Cumhurbaşkanının atama işlemiyle göreve başlarlar.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder