5.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları (ADA Yayınları) ---- 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları (Dörtel Yayınları)---- 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları(Mevsim Yayınları) --- 6.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı--- 8.Sınıf Türkçe Yıldırım Yayınları Çalışma Kitabı----8.Sınıf Semih Ofset İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı---7.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı --7.Sınıf Ada Matbaacılık Matematik Ders Kitabı---8.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları (DÖRTEL Yayınları) Güncellendi -- KİTAP CEVAPLARINA SAĞDAKİ MENÜDEN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Kültür merkezciliği nedir örneklerle açıklayınız?  Çağımızda sosyolojiyi diğer sosyal bilimlerden farklı kılan özellikleri iki noktada
  toplamak mümkün görünüyor:
  Birincisi, kesin determinizm ilkesi yerine determinizm indeterminizmin iç içeliği
  ilkesinin benimsenmiş olmasıdır. Artık sosyolojide olay ve olgular tek nedene indirgenerek
  açıklanmamaktadır. “Belirli nedenler belirli sonuçları doğurur” ilkesinden yola çıkarak olay ve
  olguları ekonomi, siyaset, din, dil, kültür, hukuk, bilim gibi nedenlerden yalnızca birine
  dayanarak açıklamak, çağımızda sosyolojinin şiddetle kaçındığı bir açıklama tarzıdır. Bugün
  sosyoloji, basit neden-sonuç zincirinin ideolojilere kucak açan kolaycılığından uzak kalmakta ve
  kesin determinizm yerine bütün nedenlerin karşılıklı etkileşim içinde olduğu bir neden yumağını
  analiz etmeye çalışmaktadır.
  Çağımız sosyolojisinin ayırt edici ikinci özelliği ise, birey-toplum ilişkisinde birey veya
  toplumdan birinin belirleyiciliğini tercih etmek yerine, her ikisi arasındaki etkileşime odaklanmış
  olmasıdır. Böylece toplumun veya bireyin birbirlerine olan üstünlüğü yerine, birbirlerinin
  tamamlayıcısı olduğu gerçeği anlam kazanmıştır.
  Sosyolojinin bugünkü konumunu anlamak çağı anlamaktır, diyebiliriz. Yirmi birinci
  yüzyıl dünyasında olup bitenleri anlamak ve açıklayabilmek için yeni sosyolojinin penceresinden
  bakmaya ihtiyaç vardır.
  Toplumsal hayat, çok sayıda çeşitli kurum ve kuruluşlarla örülmüş, farklı amaç ve
  işlevlere sahip yine çok sayıda grupları barındıran, belirli bir değerler ve kurallar sistemine
  dayanan ve değişen dinamik bir etkileşim ağıdır. Böylesine geniş ve kapsamlı bir yapının
  anlaşılabilmesi, yüklü bir bilgi aktarımını gerektirmektedir. Bu nedenle programın kapsamı,
  programın amacı doğrultusunda daraltılmıştır.
  Sosyoloji ders programı; Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı,
  Toplumsal Değişme ve Gelişme, Toplum ve Kültür, Toplumsal Kurumlar olmak üzere altı
  üniteden oluşmaktadır.
  Sosyolojiye Giriş başlıklı birinci ünitede sosyoloji bilimine neden ihtiyaç duyulduğu
  üzerinde durularak, bir anlamda, toplumsal hayatı anlamada sosyolojinin önemi ve işlevleri
  gösterilmiş olacaktır. Bu ünitede toplum kavramı işlenirken, sosyolojideki gelişim süreci dikkate
  alınmıştır. Sosyolojiyi anlamanın bir diğer önemli yolu da, Batı’da ve Türkiye’de sosyolojinin
  doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi edinmektir. Bu nedenle birinci ünitenin sonunda bu konulara
  yer verilmiştir.
  Birey ve Toplum başlıklı ikinci ünite, öğrencinin günlük sosyal yaşamı daha iyi
  anlayabilmesini sağlayacak temel bilgilerden seçmeler yapılarak oluşturulmuştur. Birey-toplum

  Hiç yorum yok :

  Yorum Gönder