5.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları (ADA Yayınları) ---- 6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları (Dörtel Yayınları)---- 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları(Mevsim Yayınları) --- 6.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı--- 8.Sınıf Türkçe Yıldırım Yayınları Çalışma Kitabı----8.Sınıf Semih Ofset İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı---7.Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı --7.Sınıf Ada Matbaacılık Matematik Ders Kitabı---8.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları (DÖRTEL Yayınları) Güncellendi -- KİTAP CEVAPLARINA SAĞDAKİ MENÜDEN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Necip fazıl kısakürek kaldırımlar şiirinin ahenk içerik ve yapı bakımından incelemesi

Özet
Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983)’in, yazıldığı dönem itibariyle ehemmiyeti haiz bir eseri olan Kaldırımlar adlı şiiri ilk defa, aynı isimle 1927 tab’ olunan eserinde neşrolunmuştur. Edebî kıymetini hâlâ muhafaza eden şiir üzerinde, ontolojik bir okuma denenmiş olup bu suretle tahlile tâbi tutulmuştur.
Giriş
Ontoloji (Fr. Ontologie)’nin dilimizdeki karşılığı “varlıkbilim”dir ve maksadı itibarıyla varlığın; var olanın özünü keşfetmeye yönelik felsefî bir sistemdir. Ontoloji, bir bakıma, varlığın hakikî boyutunu Kadîm Yunan’dan bugüne dek merak etmiş/eden/edecek olan ve dahi sorgulayan insanlığın söz konusu varlığı çözümlemesi ve anlamlandırması yahut da mevcut olanın gerek zahirî gerekse batınî cihetini keşfedebilmesi, tetkike tabi tutulan varlığın müstakil surette ele alınıp onun reel ve irreel boyutlarının açımlanması için sistematize edilen felsefî bir yaklaşımdır. “XX. Asırda Nicolai Hartmann tarafından kurulan var olanı ve varlığın bütününü kendine konu edinen felsefe görüşüne dayanır.”(1) Sanat eserleri, birer varlık olmaları hasebiyle bizzat varlıkla ilgilenen ontolojinin inceleme alanına dâhil olmuşlardır. Edebî eserler de söz konusu tetkik alanına dâhildir. “Sanat eserinde varlık tabakaları düşüncesini ilk uygulayan Roman Ingarden olmuştur.”(2) Necip Fazıl Kısakürek’in “Kaldırımlar I” adlı şiirine de bu bağlamda yaklaşılmış, eser tahlile tabi tutulmuştur.
Şiirde mevcut kafiye ve redifler:
1. Dörtlük
_____ortasında → -tasında
_____yürüyorum→ -rüyorum » -r+üyorum} –rü: tam kafiye, +yorum: redif
_____noktasında→ -tasında » -ta+sında } –ta: tam kafiye, +sında: redif
_____görüyorum → -rüyorum
2. Dörtlük
_____ kapanık → -anık
_____yıldırımlar → -ldırımlar» –ldırım+lar }-ldırım: zengin kafiye, +lar: redif
_____uyanık → -anık » -a-nık }-a: yarım kafiye, -nık: redif
_____kaldırımlar → -ldırımlar
3. Dörtlük
_____birikiyor → -ikiyor
_____devler → -evler » -ev+ler } –ev: tam kafiye, +ler: redif
_____dikiyor → -ikiyor » -ik+iyor } –ik: tam kafiye, +iyor: redif
_____ evler → evler
4. Dörtlük
_____annesi → -esi
_____insandır → -sandır » -san+dır }-san: tam kafiye, +dır: redif
_____sesi → -esi » -es+i }-es: tam kafiye, +i: redif
_____ lisandır → -sandır
5. Dörtlük
_____ kucakta → -akta
_____çocuğum → -uğum » -uğ+um }-uğ: tam kafiye, +um: redif
_____sokakta → -akta » -ak+ta }-ak: tam kafiye, +ta: redif
_____yolculuğum → -uğum
6. Dörtlük
_____ gitsin → -itsin
_____fenerler → -erler » -er+ler }-er: tam kafiye, +ler: redif
_____işitsin → -itsin » -it+sin }-it: tam kafiye, +sin: redif
_____ kemerler → -erler
7. Dörtlük
_____ görüneyim → -rüneyim
_____verin karanlıkları→ -erin karanlıkları » -er+in karanlıkları } -er: tam kafiye, +in karanlıkları: redif
_____bürüneyim → -rüneyim » -rü+neyim }-r: yarım kafiye +üneyim: redif
_____serin karanlıkları → -erin karanlıkları
8. Dörtlük
_____boya → -ya
_____ateşi → -eşi » -eş+i }-eş: tam kafiye, +i: redif
_____uykuya → -ya » -y+a }-y: yarım kafiye, +a: redif
_____eşi → eşi

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder